contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DO YOU KNOW

Jak powstaje tkanina?

Adrianna Jannasz

Fot. materiały prywatne/ Materiałoznawstwo odzieżowe wyd. WSiP

Początkowo człowiek wykonywał tkaniny na prymitywnych krosnach (zdjęcie wyżej). Na przestrzeni wieków konstrukcję krosna ręcznego udoskonalono i pierwsze krosno mechaniczne wprowadzono w drugiej połowie XVIII wieku. W skład krosna tkackiego wchodzą następujące części: wał osnowowy (oznaczony na obrazku numerem 1), nicielnice (2), czółenko (3), grzebień (4) oraz wał odbiorczy (5).

Fot. materiały prywatne/ Materiałoznawstwo odzieżowe wyd. WSiP

Zanim zaczniemy proces tkania, najpierw należy przygotować osnowę (nitka przebiegająca wzdłuż tkaniny) czyli nitki poddane są snuciu, które polegają na równoległym ułożeniu obok siebie określonej liczby nitek o równej długości na wał osnowy krosna. Kiedy mamy już zesnutą osnowę zachodzi proces klejenia w celu wzmocnienia nitek i nadaniu im gładkości. 

Po przygotowanej osnowie do tkania nitki osnowy przewleka się przez oczka strun nicielnic oraz przez grzebień (płochę). Dzięki podnoszenia się jednej części strun nicielnic i opadaniu drugiej części nitek powstaje przesmyk tkacki, w które wprowadzane jest czółenko z wątkiem - nitka przebiegająca prostopadle do nitki osnowy. Po przerzuceniu czółenka z wątkiem na drugą stronę, płocha dopycha luźno leżący wątek w przesmyku do brzegu powstającego kawałka tkaniny. Stworzona tkanina przebiega przez przedpiersień i nawijana jest na wał roboczy.

Fot. materiały prywatne/ Materiałoznawstwo odzieżowe wyd. WSiP

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Tekst: Adrianna Jannasz