contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DO YOU KNOW

Kim jest trendsetter?

Adrianna Jannasz

 Instagram: @voguerunway

Dla niektórych zawód trendsettera jest wymarzoną pracą, lecz nie każdy ma
umiejętność przewidywania nadchodzących trendów. 

Od ponad 40 lat marki korzystają z usług trendsetterów, a ich liczba cały
czas rośnie. Obecnie jest ich około 2000. Są to ludzie, którzy zajmują się
prognozowaniem trendów i sami ich wyszukują. Konkurencja jest olbrzymia,
ponieważ każdy z nich chce być pierwszy w dostarczeniu jak najbardziej
interesującej informacji, która może wpłynąć na powstanie nowego trendu.

Zawód trendsettera posiada w sobie cechy wielu innych zawodów takich jak:
fotograf, podróżnik, prognostyk czy promotor.

 Instagram: @voguerunway

Osoba zajmująca się prognozowaniem trendów dosyć często podróżuje, żeby
sfotografować to co za jakiś czas będzie modne. Robią notatki, fotografują
niemalże wszystko - modę uliczną, jedzenie, sztukę, naturę. Wszystko co
wpływa na proces projektowania ubrań.  

Aby zostać trendsetterem trzeba posiadać dwie bardzo ważne cechy -
zrozumienie świata oraz intuicję.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 


Tekst: Adrianna Jannasz