contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DO YOU KNOW

Klasyfikacja włókien

Adrianna Jannasz

Instagram: @magazyn_tkanin

Zastanawiało Was kiedyś czym jest włókno oraz jakie jest jego pochodzenie?

Zacznijmy od pojęcia słowa włókno. Czym jest? Włókno jest podstawową jednostką struktury wielu materiałów. Wyróżniamy dwie zasadnicze grupy: włókna naturalne i włókna chemiczne. Włókna naturalne dzielą się na organiczne, których źródłem pochodzenia są rośliny i zwierzęta oraz nieorganiczne, które pozyskiwane są z substancji mineralnych.

Włókna roślinne dzielimy na: nasienne (bawełna, kapok), łodygowe (len, konopie, juta, ramia), liściaste (sizal, manila) i owocowe (kokos). Do tworzenia materiałów odzieżowych stosuje się przede wszystkim włókna nasienne - popularną bawełnę oraz niektóre łodygowe.

Włókna pochodzenia zwierzęcego dzielimy na dwie grupy: uwłosienia zwierząt oraz włókna, które są wydzieliną gruczołów gąsienic owadów (jedwab morowy i dębowy). Białko jest podstawowym składnikiem budującym włókna zwierzęce, a we włóknach roślinnych jest to celuloza. 

Włókna, które są wytwarzane przez człowieka to włókna chemiczne. Są organiczne i nieorganiczne, które dzielimy na sztuczne i syntetyczne. Do sztucznych zalicza się włókna, które wytwarzane są z celulozy, białka i soku kauczukowego (związki występujące w przyrodzie) i syntetyczne, które dzielimy na poliestrowe, poliamidowe i poliakrylonitrylowe - powstałe w wyniku syntezy chemicznej. Włókna te stanowią wysokowartościowy surowiec do wytwarzania materiałów odzieżowych. 

Instagram: @viamodaenjoy

Włókna naturalne i chemiczne różni pochodzenie, lecz każde włókno ma swoje właściwości chemiczne oraz fizyczno-mechaniczne.

Za pomocą właściwości chemicznych możemy zbadać: odporność na działanie podwyższonej temperatury, odporność na działanie kwasów i zasad oraz sposób spalania włókien - każde włókno pali się inaczej. Podczas próby spalania obserwujemy rodzaj płomienia (krótki, długi), zapach, szybkość spalania czy pozostawiony popiół.

Właściwości fizyczno-mechaniczne badamy przez określenie kształtu włókna - każde włókno ma swój kształt - prostoliniowy lub falisty. Zaobserwować to możemy przy użyciu lupy. Ważna jest także długość włókna - wyróżniamy ciągłe, które mają nieograniczoną długość i włókna odcinkowe, które mają długość od kilku do kilkuset milimetrów, grubość włókna, wytrzymałość na rozciąganie, sprężystość włókna, izolacyjność cieplna, czyli ilość powietrza we włóknie, higroskopijność - zdolność do pochłaniania pary wodnej, wrażenie przy dotyku, barwa i połysk.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Tekst: Adrianna Jannasz

Instagram: @viamodaenjoy