contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DO YOU KNOW

Konstruktor odzieży

Jagoda Lisiak

Poznańska szkoła projektowania, konstrukcji i technik krawieckich/fot. www.szkola7cm.pl

Podczas powstawania ubrań zazwyczaj na pierwszy plan wysuwa się ich projektant i to on jest osobą, która jest najbardziej doceniana za swoje projekty. Jednak za powstaniem kolekcji stoi cały sztab osób, które pomagają w realizacji najbardziej niecodziennych projektów, rodzących się w wyobraźni projektanta.  Jedną z takich osób jest konstruktor odzieży, który przenosi do rzeczywistości pomysły projektanta. Konstruktor odpowiada za tworzenie szablonów z których później krawcowe szyją gotowe ubrania. Dobry konstruktor powinien posiadać wiedzę z zakresu matematyki, umiejętność koncentracji, dobrą wyobraźnię i zdolność postrzegania przestrzennego. Musi dobrze rozumieć wizję projektanta, aby jak najwierniej odwzorować szkic z którego tworzony jest szablon.

Fot. www.kajani.pl

Konstruktor tworzy kartonowe wykroje, jednak rozwój techniki pozwala na tworzenie szablonów w postaci wydruku na papierze termoprzylepnym lub w wersji elektronicznej. Dobrze też, gdy konstruktor posiada umiejętność stopniowania odzieży, czyli zmiany rozmiaru wykroju. Aktualnie wiele szkół mody prowadzi kursy pozwalające dokształcić się w tym kierunku na wielu stopniach zaawansowania. Również na rynku pracy sytuacja wygląda obiecująco, ponieważ jest to zawód bez którego ciężko wyobrazić sobie branżę mody.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Tekst: Joanna Dudek

Fot. www.projektowanieodziezy.pl