contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DO YOU KNOW

Modelowanie przestrzenne - czym jest?

Adrianna Jannasz

Instagram: @viamodaenjoy

Najpopularniejszymi metodami modelowania odzieży jest modelowanie na płaszczyźnie i modelowanie przestrzenne. 

Ta najbardziej znana jest metoda na płaszczyźnie, czyli poprzez wykreślenie lini i dostosowanie ich do wymiarów ciała ludzkiego tworzy się konstrukcja ubioru. Metoda ta zawiera wszystkie linie konturowe, cięcia, dodatkowe luzy oraz dostosowana jest do wymiarów ciała ludzkiego. Przykład? Wykroje w Gazecie Burda.

Instagram: @viamodaenjoy

Modelowanie przestrzenne jest najstarszą techniką otrzymywania form odzieżowych. Różni się tym, że konstrukcja ubrania wytwarzana jest na manekinie lub modelce, polegająca na kształtowaniu proporcji poszczególnych elementów, zachowując początkowy zamysł/projekt i dostosowanie go do figury ludzkiej. Materiał jest upinany szpilkami krawieckimi. Ta metoda jest mniej dokładna niż poprzednia, ponieważ nie zawiera linii konstrukcyjnych oraz luzów, a to jest dość istotne przy szyciu. 

Układalność tkaniny na manekinie rozwija wyobraźnię plastyczną i dzięki temu projekt jest lepiej rozumiany, lecz ma też wady - jest pracochłonny i zużywa dużo tkaniny.

Projektanci stosują obie metody. Lubią upinać tkaninę na manekinie, bo pobudza to ich wyobraźnię o projekcie. Tą metodę stosuje Maciej Zień i Gosia Baczyńska.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Tekst: Adrianna Jannasz