contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DO YOU KNOW

Okobo - buty gejszy

Paula Kamińska

Instagram: @__anja_

W skład ubioru gejszy oprócz nagajubanu, kimona i obi wchodzą również buty. Tak jak reszta stroju noszą specjalną nazwę – okobo. Są to podwyższone klapki wykonane z bloku drewna wierzby, powstałe już w XVIII wieku. Ich koturn mierzy średnio 10-15 cm. 

Wysokość platform nie jest przypadkowa. Utrudnia chodzenie, ale ma na celu nauczyć Maiko chodzić małymi, delikatnymi krokami. Chroni również kimono przed kontaktem z ziemią i zabrudzeniem – po to aby mogło służyć gejszy jak najdłużej. 

Klapki są wydrążone w środku, a niektóre ich wersje posiadają dzwoneczek, który dzwoni podczas chodzenia. 

Instagram: @seen_by_hen

Instagram: @seen_by_hen

Zamiennymi nazwami dla okobo są koppori i pokkuri. Słowa te są onomatopejami – wyrażają dźwięk słyszany podczas chodzenia w chodakach. 

Tego typu buty noszone są głównie przez Maiko, czyli kandydatkę na gejszę. W zależności od tego na jakim etapie kształcenia znajduje się dziewczyna, kolor pasków na klapkach różni się. Czerwone paski przeznaczone są dla nowych Maiko, natomiast żółte dla kobiet, które są na ukończeniu praktyk. Kiedy Maiko stanie się gejszą może nosić bardziej komfortowe buty – zori lub geta. 

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Tekst: Jagoda Lisiak

Instagram: @ninaas

Instagram: @maddiewolfgangwallance

Instagram: @sad_vegetable