contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DO YOU KNOW

Polska Szkoła Plakatu

Jagoda Lisiak

Henryk Tomaszewski - "Historia" 1984

W latach 50. XX wieku w polskim środowisku graficznym doszło do roszad. Powstała „Polska szkoła plakatu” – miejsce zrzeszające osoby wykonujące grafiki o tematyce politycznej, kulturalnej czy społecznej. 

Plakaty miały i mają do dziś za zadanie informować o wydarzeniach kulturalnych takich jak: przedstawienia teatralne i cyrkowe, wystawy oraz filmy. W trudnych dla Polaków czasach były swego rodzaju parodią i karykaturą otaczającej rzeczywistości, często pełne niedopowiedzeń.

 Artyści tworzyli prace w sposób ironiczny, ale też treściwy i konkretny.

Z Polską Szkołą Plakatu związanych jest wiele nazwisk. Przedstawicielami tego nurtu byli m.in. Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Wiktor Górka, Roman Cieślewicz, Andrzej Krajewski i Eryk Lipiński. 

Wiktor Górka - "Cyrk małpka na rowerze" 1974

Przedstawiciele grupy wykładali na najlepszych uczelniach artystycznych w kraju i na świecie. Związani byli m.in. z warszawską i krakowską ASP, poznańską i wrocławską PWSSP, a także wydziałami Architektury na Politechnikach. 

Polscy graficy związani byli również z uniwersytetem Harvarda w Cambridge oraz uczelniami w Nowym Jorku, Berlinie, Meksyku, Poczdamie. 

Dzieła artystów podziwiać można na wystawie w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Jest to pierwsze na świecie muzeum plakatu, które zostało założone w 1968 roku. 

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Tekst: Jagoda Lisiak