contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DO YOU KNOW

Różnice pomiędzy tkaniną a dzianiną

Adrianna Jannasz

Instagram: @sprzedajemytkaniny.pl

Czym różni się tkanina od dzianiny?

Najprostsze wyjaśnienie tego jest takie - tkanina jest tkana, a dzianina dziana. Co to oznacza?

Tkanina to płaski wyrób włókienniczy utworzony z dwóch układów nitek - osnowy i wątku - przeplatających się pod kątem prostym. Osnowa przebiega wzdłuż tkaniny, a wątek prostopadle do niej.

Instagram: @magazyn_tkanin

Dzianiny to wyroby włókiennicze powstające przez tworzenie rządków i kolumienek z wzajemnie ze sobą połączonych oczek w procesie zwanym dzianiem.

Różnice między tkaniną a dzianiną to m.in. sploty, maszyny, na których są wytwarzane i sposoby, etapy wykończenia, parametry określające budowę, dotyk, rola odzieży oraz właściwości użytkowe tkanin.

Instagram: @sprzedajemytkaniny.pl

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Tekst: Adrianna Jannasz