contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DO YOU KNOW

Znaki konserwacji

Adrianna Jannasz

Projekt graficzny symboli do prania autorstwa blogerki Foxyladyme

Kluczowym elementem dbania o nasze ubrania są znaki konserwacji, które każdy z nas powinien znać. Bo bez wiedzy o nich, nie utrzymamy odzieży w stanie nadającym się do jak najdłuższego użycia i nie zachowamy ich estetycznego wyglądu.

Poznajcie te najważniejsze znaki konserwacji.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Tekst: Adrianna Jannasz