contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

FOLLOW DESIGNERS

Risk made in Warsaw stawia na odpowiedzialną modę!

Adrianna Jannasz

Fot. Iza Grzybowska

Coraz częściej widzimy jak z ogromym tempem w społeczeństwie rośnie świadomość jeśli chodzi o ekologie. Największe domy mody na świecie w swoich kolekcjach unikają plastiku i dają ubraniom drugie życie. Polska marka Risk stawia na odpowiedzialną modę i ekologie.

Fot. Iza Grzybowska

Ubrania mark Risk Made in Warsaw szyte są w Polsce. Większość materiałów produkowana jest też tu na miejscu. Jak mają się riskowe paski do mody odpowiedzialnej? Nie są drukowane, tylko dziane z eko przędzy o nazwie „ECO LIFE YARNS”. Oznacza to: 75% energii zasilającej przędzalnie pochodzi z paneli słonecznych, 0% wody - tyle właśnie zużywa się podczas przędzenia, 0% - substancji chemicznych, niszczących środowisko oraz 0% - emisji CO2. W stosunku do standardów produkowania materiałów, każdy kilogram tej przędzy zaoszczędza 3,485 l wody i 6,77 kWh energii elektrycznej.

Fot. Iza Grzybowska


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

Zdjęcia: Iza Grzybowska