contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Insta-DYKF

Dwie minuty według Alexandra McQueena

Aga

Instagram: @buro247kz1

Najbardziej zjawiskowe kreacje Alexandra McQueena doczekały wystawy.

'Sauvage Beauty' – taką nazwę przyjęła prezentacja dorobku artystycznego projektanta, który zyskał miano wizjonera.

Imponująca ekspozycja zorganizowana została w Victoria and Albert Museum w Londynie.

Okrzyknięta jedną z najbardziej spektakularnych i nieprzewidywalnych wystaw, która cieszyła się niebywałą frekwencją.

Instagarm: @bestylemagazine

Katalog nie wystarczy.

Choć wystawa już się zakończyła, aby uczcić bezprecedensowy sukces, muzeum nakręciło krótkie video ilustrujące przedsięwzięcie. Film ukazuje nie tylko dzieła jakie można było zobaczyć podczas pokazu, lecz również materiały zakulisowe, które stają się perełką projektu.

Dlaczego nie podążać za rozwojem najnowszych technologii multimedialnych?

Może to nowe, doskonalsze rozwiązanie tworzenia historii.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

tekst: Aga Gniłka

Instagram: @oneyoungboy