contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Insta-DYKF

Emma Watson walczy o równouprawnienie płci w świecie mody

Aga

Emma Watson na okładce wrześniowego, brytyjskiego wydania Vogue

Gwiazda kina.

Ma na swoim koncie kilka prestiżowych ról, teraz walczy o równouprawnienie płci w świecie mody.

Emma Watson to ambasadorka Dobrej Woli w ONZ. Wraz z tą organizacją współpracuje przy kampanii HeForShe, gdzie niejednokrotnie nawoływała o koniec z nierównością płci.

Spór trwa już rok.

Walka o prawa dla kobiet często kojarzone są z wrogością do mężczyzn.

Kobiety zabiegające o równość nic nie wskórają – potrzebna jest siła obydwu stron.

Instagram: @britishvogue

Obecnie, przy współpracy z brytyjskim Vogue'iem, aktorka nakręciła czarno-białe Video, w którym przeprowadza wywiad z projektantami mody.

Stella McCatney, Jonathan Saunders, Erdem Moralioglu i Bella Freud mówią o trudnościach jakie napotykają kobiety pracujące w branży mody oraz jaką rolę może odegrać akcja w tymże boju. Dzielą się również swoimi przemyśleniami dotyczącymi równych praw dla wszystkich.

Choć wiek Watson przejawia się niewielkim doświadczeniem, w pełni zaangażowana w przedsięwzięcie aktorka, udowadnia, iż silna wola walki to podstawa.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

tekst: Aga Gniłka