contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Insta-DYKF

Łukasz Jemioł na Walentynki

Katarzyna Pyrek

Łukasz Jemioł z przyjaciółmi/Instagram: @lukaszjemiol

Choć do Walentynek został prawie miesiąc - czas na przygotowania!

Specjalnie z okazji święta zakochanych Łukasz Jemioł zaprosił swoich przyjaciół do sesji wizerunkowej kolekcji Basic.

Paulina Smaszcz Kurzajewska, Sławek Uniatowski, Karolina Półchłopek, Paweł Olbrych, Marianna Olbrych i inni.

Energia, sex i miłość!


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pyrek