contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Insta-DYKF

Savage Beauty w Londynie

Kornelia Piekielna

Rysunkowa okładka Victoria&Albert Museum przedstawiająca Alexandra McQueena/Instagram: @vamuseum

Savage Beauty, czyli wystawa w londyńskim Victoria&Albert Museum na cześć Alexandra McQueena.

Najnowsza wystawa w muzeum V&A, to zbiór projektów McQueena, które ukazują wizję artysty na temat ciała, natury i sztuki, który z powodzeniem łączył te czynniki w całość.

Zbiór obejmuje projekty od okresu, w którym Alexander McQueen zaprezentował swoją pracę dyplomową w 1992 roku, aż do jego nieskończonej kolekcji z 2010, ze względu na samobójczą śmierć brytyjskiego projektanta.

Więcej informacji o wystawie w muzeum V&A, która będzie trwać do sierpnia, pisaliśmy w artykułach:
Alexander McQueen w Victoria&Albert Museum,
Moda w muzeum

 

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Kornelia Piekielna

Instagram: @emeraldambrosio

Instagram: @carolwoolton

Instagram: @vamuseum

Instagram: @carolwoolton

Instagram: @bof