contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Insta-DYKF

"SIR" Mario Testino

Kornelia Piekielna

Okładka książki "SIR" Mario Testino/Instagram: @mariotestino

"SIR" - oto nowa książka Mario Testino, która jest definicją mężczyzny.

Znajdziemy w niej 300 fotografii, które śledzą ewolucję męskiej tożsamości w ciągu ostatnich trzech dekad.
Opisana jest gra płci, kostium, tradycja, które ostatecznie definiują urok mężczyzn, od dandysa do dżentelmen'a.

Książka jest już dostępna na stronie niemieckiego wydawnictwa "Taschen", które jest największym wydawnictwem poświęconym książkom o sztuce.

 

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Kornelia Piekielna