contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KTW - projektanci

Natalia Siebuła

Jagoda Lisiak

Natalia Siebuła

Natalia Siebuła pracuje w Polsce od 2009 roku. Tworzy własną markę, której celem jest projektowanie eleganckich i kobiecych ubrań. Proste formy utrzymane w dość wąskiej palecie barw mają stanowić oprawę dla osobowości klientek. Natalia stara się kontynuować zanikającą sztukę krawiectwa i tym samym większość jej modeli odszywana jest na miarę potencjalnych właścicielek.

Inspiracją do tworzenia filozofii marki jest subtelne obserwowanie zjawisk zachodzących w sztuce i społeczeństwie na przestrzeni upływającego czasu. Od 2016 roku prowadzi osobisty projekt wokół mody, fotografii i architektury. Projekt jest próbą oswojenia odbiorców z często nie docenianą jeszcze pragmatyczną, modernistyczną architekturą i ukazanie obiektów podczas sesji zdjęciowej w kształcie, w którym nie będzie można ich więcej zobaczyć.

Natalii udało się ocalić od zapomnienia i zachować na fotografiach Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" oraz Kielecki Dworzec PKS, które przechodzą gruntowne modernizacje. Miejsca te są punktem wyjścia do tworzenia poszczególnych kolekcji.

Natalia jest kolejną projektantką, która swoje dzieła zaprezentuje w czasie tegorocznej edycji KTW Fashion Week. Pokaz jej kolekcji w Fabryce Porcelany odbędzie się w sobotę, 10 listopada, o godzinie 19:00.

Więcej o najnowszej kolekcji Natalii Siebuły przeczytacie, klikając w poniższy link:

Natalia Siebuła - kolekcja Tessera