contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KTW - projektanci

Sandra Straukaite

Jagoda Lisiak

Sandra Straukaite

Kolejnym zagranicznym gościem na KTW Fashion Week w Katowicach będzie Sandra Straukaite z Litwy. W 1999 roku to ona stworzyła w Wilnie Fashion Week „Mados Infekcija”, który z sukcesami działa do dziś.

 Sandra to bez wątpienia jedna z najbardziej uderzających i ideologicznie najsilniejszych projektantek litewskiej mody. Postrzeganie mody przez Sandrę przekracza standardowe granice, ponieważ uważa ją za osobistą konstrukcję stanowiącą wyzwanie dla świadomości widzów. Jest znana z eksperymentów w zakresie formy oraz innowacyjnego cięcia.

Pokaz jej kolekcji na wybiegu w Fabryce Porcelany odbędzie się w piątek, 9 listopada, o godzinie 21:00.

Więcej o marce Sandra Straukaite przeczytacie, klikając w poniższy link:

Sandra Straukaite - FORGET ME NOT