contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KWESTIA MODY

Branded: FASHION - marketing mody w Polsce

Anna Puslecka

BRANDED: Fashion to projekt poruszający tematykę rynku modowego w Polsce. Jest on dedykowany pasjonatom mody, przedsiębiorcom, marketingowcom oraz specjalistom od PR. Organizatorami wydarzenia są studenci SGH należący do Koła Naukowego Marketingu.

Celami, jakie przyświecały nam podczas tworzenia BRANDED: Fashion są: chęć zrzeszania specjalistów z branży mody, umożliwienie im benchmarkingu, a także promocja dóbr wyprodukowanych w rodzimym rynku. Prelegenci tegorocznej edycji cyklu spotkań skupią się na dwóch segmentach rodzimego rynku, które przez ostatnie lata wykazywały duży potencjał rozwoju: polską modę luksusową oraz młodą polską modę.
W roli prelegentów wystąpią m.in. Joanna Przetakiewicz, Mikołaj Komar, Areta Szpura, Jacob i Anna Puślecka, redaktor naczelna DYKF.

 

opracowanie: redakcja DYKF

materiały graficzne: BRANDED: Fashion