contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KWESTIA MODY

Acephala wspiera Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Jagoda Lisiak

Specjalnie zaprojektowany t-shirt, z którego część dochodu przeznaczona zostanie na cele charytatywne

Marka Acephala nie od dziś wspiera kobiety. Wiele feministek dumnie nosi ich ubrania.

Teraz, kiedy wsparcie dla organizacji walczących o prawa kobiet jest niezwykle ważne marka zdecydowała się wesprzeć Stowarzyszenie Kongres Kobiet. 10% ceny każdego sprzedanego t-shirtu przeznaczone zostaje na cele statutowe stowarzyszenia.

Warto pomagać.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 


Opracowanie: Jagoda Lisiak