contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KWESTIA MODY

Łódź Young Fashion 2017 - harmonogram

Jagoda Lisiak

Statuetki, które zostaną wręczone zwycięzcom poszczególnych konkursów 

Łódź Young Fashion rozpoczęte! Wydarzenie ma pomóc młodym projektantom zaistnieć w świecie mody, natomiast Łodzianom przypomnieć o modowym dziedzictwie miasta. 

Kolejne 4 dni (18-21 października) przepełnione będą modą oraz tematami z nią powiązanymi. Wśród tematów warsztatów i wykładów znajdą się m.in. rysunek żurnalowy, dziennikarstwo modowe oraz fotografia i prawo autorskie. 

W specjalnie przygotowanym ogrzewanym namiocie, postawionym przy Centrum Promocji Mody odbywać się będą projekcje  filmów. Wśród nich zobaczymy takie klasyki, jak Saint Laurent czy Le Beau Monde. 

Zwieńczeniem każdego dnia imprezy będą gale wieczorowe. Pierwsza z nich to Złota Nitka 2017, podczas której młodzi artyści walczą o nagrodę finansową oraz wejście do sobotniego finału konkursu międzynarodowego.

Plakat promujący wydarzenie Łódź Young Fashion 2017

Piątek, 20 października to BRA Day. Wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości związanej z rakiem piersi i prawom, które przysługują chorującym kobietom. Tego wieczoru, pokazane zostaną kolekcje marek MMC, Violi Piekut a w roli modelek zobaczymy kobiety po rekonstrukcji piersi. 

Najważniejszym wydarzeniem będzie konkurs International Contest – Łódź Young Fashion Award 2017, adresowany do młodych projektantów, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji są EMOCJE. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 euro ufundowaną przez miasto Łódź oraz statuetkę Manequine 2017. 

Młodych artystów oceniać będzie światowe jury. Zaproszenie przyjęli m.in. polska top modelka Monika JAC Jagaciak, polscy projektanci – Tomasz Ossoliński, duet MMC – Ilona Majer i Rafał Michalak, Łukasz Jemioł, Mariusz Przybylski a także Marcin Paprocki oraz Mariusz Brzozowski. 

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Opracowanie: Jagoda Lisiak