contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KWESTIA MODY

Polska Moda - spotkanie z Dagmarą Radzikowską

Paula Kamińska

W poniedziałek 18 kwietnia o 19.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Polska Moda. Projekt Koła Naukowa Dziennikarstwa i PR Mody ma na celu ukształtowanie w młodych pasjonatach świadomości polskiego rynku mody.

Podczas paneli dyskusyjnych znane osobistości świata mody dzielą się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami z zakresu rodzimej mody. Pierwszym gościem cyklu była redaktor naczelna Do You Know Fashion - Anna Puślecka. Drugie spotkanie będzie okazją spotkania z Dagmarą Radzikowską - stylistką związaną z branżą od 15 lat.

Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2016 roku o godzinie 19:00, w Instytucie Dziennikarstwa przy ul.Bednarskiej 2/4 w Warszawie.