contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KWESTIA MODY

Nowe twarze D'Vision z 2013

Katarzyna Pyrek

 Angelika Maciołek/mat. D'Vision

Angelika Maciołek/mat. D'Vision

Oto nowe twarze D'Vision, dziewczyny odkryte w 2013 roku przez Lucynę Szymańską, właścicielkę agencji.

Angelika Maciołek z Kalisza, 18 lat, pracuje nad swoim portfolio, już podpisała kontrakt z zagraniczną agencją NEXT.

Ive/mat. D'Vision

Modelka o pseudonimie Ive ma już za sobą nieco doświadczenia – brała udział w pokazach La Manii, Tomasza Ossolińskiego i kampanii marki Local Heros.

Nad swoim portfolio pracowała w Barcelonie w agencji UNO.

Klementyna Dmowska/mat. D"Vision

Klementyna Dmowska zrobiła lookbook dla Lidii Kality, sesję dla Schon Magazine, wzięła udział w pokazach: Joanny Klimas czy Levis.

Swoje portfolio powiększała m.in. w Paryżu, a agencja NEXT zaprosiła ją na testy do siedziby.

Wkrótce więcej o nowych twarzach agencji D'Vision.

 

opracowanie: Martyna Ziemba

mat. D'Vision