contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KWESTIA MODY

Pierwsza taka organizacja w Polsce – wywiad z Arkadiuszem Szczudło cz. I

Natalia Wąsik

Członkowie Instytutu Prawa Mody: Arkadiusz Szczudło, adw. Magdalena Korol, Monika Pałka, Urszula Wiszowata

Członkowie Instytutu Prawa Mody: Arkadiusz Szczudło, adw. Magdalena Korol, Monika Pałka, Urszula Wiszowata

Instytut Prawa Mody powstał jesienią roku 2016. Pełni funkcję pośrednika między osobami z branży kreatywnej a prawem i biznesem, których interpretacja i reguły nie zawsze są jasne i zrozumiałe. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą prawnicy. Arkadiusz Szczudło – wiceprezes Instytutu – opowiedział mi o jego działalności.  

Skąd wziął się pomysł na założenie Instytutu Prawa Mody?
Pomysł na utworzenie Instytutu Prawa Mody powstał z obserwacji rynku i chęci wsparcia prawno/biznesowego branży kreatywnej, przede wszystkim branży mody. Pomysłodawczynią i założycielką Instytutu była adw. Magdalena Korol – prezes Instytutu – z którą wspólnie realizuję wiele projektów – ten mam nadzieję będzie kolejnym udanym. Zdaliśmy sobie sprawę, że na polskim rynku brakuje instytucji, która kompleksowo wspiera branżę – od edukacji począwszy na networkingu, polskim i zagranicznym kończąc. To dało nam impuls do tego, aby stworzyć profesjonalny zespół i zaprosić do współpracy ekspertów w swoich dziedzinach, którzy przekażą innym swoją ekspercką wiedzę i doświadczenie. Stąd w ramach Instytutu mamy przyjemność współpracować z takimi osobami jak Ula Wiszowata , która jest członkiem Rady Instytutu.

Czy w innych krajach również istnieją organizacje popularyzujące tematykę prawa mody?
W Europie i na świecie istnieje wiele instytucji wspierających branżę mody w różnym zakresie. Są to zarówno instytucje stworzone przez podmioty prywatne, jak i te wspierane przez rządy poszczególnych państw. Dla przykładu można wskazać British Fashion Council i Danish Fashion Institute. Nie ukrywam, że zamierzamy podejmować współpracę z naszymi „odpowiednikami” na całym Świecie, jest bowiem wiele fantastycznych projektów, na których można się wzorować i wiele instytucji, z którymi warto i trzeba współpracować.

Adw. Magdalena Korol w trakcie prelekcji: "Szkolenie z zakresu prawa autorskiego dla Polskiej Grafiki Cyfrowej”

Adw. Magdalena Korol w trakcie prelekcji: "Szkolenie z zakresu prawa autorskiego dla Polskiej Grafiki Cyfrowej”

Na czym wzorowali się państwo, zakładając Instytut Prawa Mody?
Inspiracją była z pewnością Susan Scafidi – prawniczka i prekursorka Fashion Law i jej Fashion Law Institute w Nowym Yorku. Oprócz tego współpracując już jakiś czas z branżą mody, jak również prowadząc dla tej branży szkolenia, zdaliśmy sobie sprawę, że istnieje tyle możliwości jej wsparcia, że stworzenie instytucji, która zapewni branży mody taką właśnie kompleksową pomoc jest tylko kwestią czasu. Tak więc największą inspiracją była dla nas sama branża.

Jakie są cele Instytutu?
Instytut ma na celu kompleksowe wspieranie branży kreatywnej. Jednym z zadań Instytutu jest prowadzenie działalności edukacyjnej – prawno/biznesowej (w tym marketingowej i PR). Zamierzamy także włączać się w szereg programów i inicjatyw krajowych, i międzynarodowych, jak również angażować w efektywny networking branży pomiędzy partnerami w Polsce i za granicą. Obok prowadzenia profesjonalnych szkoleń, zależy nam bowiem na stworzeniu społeczności skupionej wokół Instytutu i jego idei. To jeden z głównych celów, który nam przyświeca.

Do kogo skierowane są oferowane przez państwa szkolenia?
Szkolenia skierowane są do wszystkich uczestników branży kreatywnej, w szczególności branży mody. Przygotowaliśmy szkolenia zarówno dla młodych projektantów, designerów, fotografów, modelek i innych, jak również dla bardziej „dojrzałych”  przedsiębiorców z tej branży (przedsiębiorców odzieżowych, agencji).

Arkadiusz Szczudło – adwokat w branży kreatywnej

Arkadiusz Szczudło – adwokat w branży kreatywnej

Czy brak znajomości prawa w branży kreatywnej może być niebezpieczny?
Moim zdaniem tak. Bardzo często spotykam się z sytuacjami, gdzie projektanci, graficy, fotografowie załatwiają sprawy na własną rękę. Działają na rynku bez znajomości przepisów i bez zawierania odpowiednich umów. Gdy dochodzi do nieporozumień na linii zleceniodawca-zleceniobiorca często takie osoby poddają się i nie chcą walczyć o swoje prawa. Wtedy warto pamiętać, że dobrze jest zwrócić się o pomoc do prawnika, który udzieli profesjonalnej porady prawnej. My naprawdę nie gryziemy i zapewniamy ze swojej strony jak najlepszą pomoc. Pomocne także są blogi prawnicze, które przybliżają nie tylko pewne zagadnienia prawne, ale i samą postać prawnika, do którego chce się taka osoba zgłosić.

Informacje z zakresu prawa mody dostępne są na stronie Instytutu:(http://instytutprawamody.pl/blog/) oraz na blogach prezesa Magdaleny Korol (http://www.magdalenakorol.com/) i wiceprezesa Arkadiusza Szczudło (http://www.arkadiuszszczudlo.pl/).

W najbliższym czasie aktualizowane będą informacje dotyczące szkoleń i publikacji wydanych przez Instytut. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza organizacja zajmująca się tematem mody w odniesieniu do polskiego prawa.

Cdn.

rozmawiała: Natalia Wąsik

Zdjęcia zostały opublikowane dzięki uprzejmości Instytutu Prawa Mody.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook