contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KWESTIA MODY

Podstawowe zasady projektowania ubrań

Adrianna Jannasz

Instagram: @mskpu

W dzisiejszych czasach, projektantem ubrań może stać się każdy. Moda panująca na ten zawód zaraża prawie każdego, ale żeby zostać projektantem trzeba posiadać odpowiednią wiedzę i talent. 

Projektowanie składa się z wielu zasad, które każdy projektant powinien znać - od projektowania dla różnych typów figur, po zestawienie i dostosowanie form i barw do typu urody i wieku. 

Instagram: @mskpu

Projektant powinien znać każdy krok procesu wytwarzania ubrań. Projektowanie jest procesem twórczym i świadomym, który opiera się na wiedzy plastycznej i technologicznej. Podstawowe zasady projektowania ubrań to ustalenie przeznaczenia ubrania, wybranie źródła inspiracji, szczegółowe opracowanie fasonu (krój i detale), zwrócenie uwagi na obowiązujące trendy w modzie, zachowanie odpowiednich proporcji detali w relacji detal - forma ubioru, zachowanie kontrastu, ustalenie tonacji barw lub zestawów kolorystycznych i dobranie odpowiedniej tkaniny o określonej fakturze, wzorze, właściwościach plastycznych, która uzupełni projekt.

Instagram: @mskpu

Projektant to przede wszystkim specjalista. Prawdziwy projektant oprócz projektowania (rysowania) ubrań na dany sezon powinien posiadać wiedzę techniczną - od krawiectwa po konstrukcję ubrań, mieć wiedzę na temat wszystkich tkanin i doświadczenie oraz wrażliwość artystyczną, a także posiadać wiedzę w zakresie prowadzenia biznesu.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Tekst: Adrianna Jannasz