contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KWESTIA MODY

Projekt "My" - otwarcie o dyskryminacji

Jagoda Lisiak

Zdjęcie promujące wystawę "My" Julii Janus i Agnieszki Bar

Litewska kreator mody Julia Janus wspólnie z polską projektant szkła Agnieszką Bar podejmują temat dotyczący granic tolerancji w modzie i życiu codziennym.

Efektem działań jest wystawa zatytułowana „My”. Jej otwarcie odbyło się 1 maja 2017 roku w Wilnie, podczas Wileńskich Dni Designu. Ekspozycja potrwa 4 dni a następnie zaprezentowana zostanie mieszkańcom Kłajpedy, przybędzie do Polski oraz do Łotwy. 

Na wystawę składają się zdjęcia kobiet o odmiennych sylwetkach, wzroście i wieku jednak w tej samej stylizacji. Fotografiom towarzyszą szklane naczynia o różnych kształtach i rzeźby o formie liści drzewa stworzone przez Agnieszkę Bar. 

Dzieła mają skłonić do myślenia nad ludzką tolerancją wobec innych oraz nad krytycznym spojrzeniem na ludzi odbiegających figurą od przyjętego kanonu piękna. 

Projekt ma na celu krytykę błędnych wzorców urody. Moda ma być dla wszystkich, dostosowana do różnych sylwetek, nie tylko dla osób młodych i szczupłych. 

Kobiety zdecydowały się wykorzystać sztukę do zwrócenia uwagi na niesprawiedliwość i zmianę skostniałych poglądów. Szacunek, empatia i akceptacja powinny być bliskie każdemu człowiekowi. 

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 


Opracowanie: Jagoda Lisiak