contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

NOWE NAZWISKA

Diana Ziąbek

Adrianna Jannasz

Portfolio Diana Ziąbek

Dwa wyróżnienia DYKF kolekcji studentów MSKPU zostały wręczone podczas Gali Dyplomowej szkoły. 15 marca studenci zaprezentowali swoje kolekcje w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Zdaniem redaktor naczelnej DYKF - Anny Puśleckiej na dyplom zasłużyły dwie osoby: Maria Klar w kategorii projektowanie ubioru (wywiad z projektantką przeczytacie tu:  https://bit.ly/2KoFpBS ). Za najlepszą kolekcję w kategorii kostiumografia, wyróżnienie od redakcji DYKF trafiło do Diany Ziąbek.

Portfolio Diana Ziąbek

Jej praca dyplomowa dotyczyła Tytusa Andronikusa Williama Szekspira, stąd
naturalnie podstawową inspiracją był sam tekst, który wraca do Diany od lat,
pod różnymi postaciami.

Portfolio Diana Ziąbek

Myślą przewodnią kolekcji jest przestrzeń teatralna. Młodej projektantce
zależało na tym, aby przedstawić historię we współczesnej perspektywie.
Dlatego Diana sięgnęła po nowoczesną technologię i wykorzystała druk 3D do
zrobienia masek, które idealnie grają ze światłem scenicznym. Dzięki temu
można stworzyć szereg zabiegów reżyserskich.

Portfolio Diana Ziąbek

Uzupełnieniem stał się motyw jedzenia, który pozwala mówić zarazem o
kruchości i brutalności co jest fundamentem Tytusa.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Opracowanie: Adrianna Jannasz