contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

NOWE NAZWISKA

Filtering by Tag: Sandra Dąbrowska

Sandra Dąbrowska

Jagoda Lisiak

Kolekcja FOUR PIECE SUIT Sandry Dąbrowskiej

Sandra Dąbrowska to studentka projektowania ubioru, obecnie pracująca jako grafik komputerowy w firmie odzieżowej. Przed podjęciem studiów magisterskich na wydziale Tkaniny i Ubioru w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, zdobyła tytuł licencjata z Projektowania Ubioru i Zarządzania Technologią w Viamodzie, polsko-włoskiej szkole wyższej w Warszawie.

 Podczas studiów, Sandra spędziła sześć miesięcy w the Swedish School of Textiles, studiując inżynierię tkanin. Sandra interesuje się również fotografią i filmowaniem. Pracowała przez rok jako operator kamery oraz fotograf. Od czasu do czasu zajmuje się tym jako freelancerka.

Kolekcja FOUR PIECE SUIT Sandry Dąbrowskiej

 Kolekcja Four Piece Suit zaprojektowana przez Sandrę wygrała pierwszą nagrodę podczas gali dyplomowej Viamoda Upgrade 2018 jako najlepsza kolekcja dyplomowa. Jej kolekcja była też jedną z dwunastu, które znalazły się w finale konkursu Young Fashion Awards 2018.

 Zarówno w modzie, jak i w zawodzie projektanta ważny jest dla niej aspekt użyteczności. Ubrania muszą być funkcjonalne, muszą czemuś służyć. Dobrze, gdy praca projektanta, poza odpowiadaniem na potrzeby rynku bądź rozwiązywaniem problemów projektowych, niesie za sobą także dodatkowe wartości.

 Tworząc kolekcję FOUR PIECE SUIT projektantka chciała zwrócić uwagę odbiorców na problem z jakim zmagają się byli więźniowie rozpoczynający ‘nowe życie’ po opuszczeniu zakładu penitencjarnego. Postawiła sobie również za zadanie stworzyć, przy użyciu narzędzi projektowych, rozwiązania, które ułatwiłyby takim osobom reintegrację ze społeczeństwem.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook