contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DYKF


                                                                                                      ANNA PUŚLECKA                                                                                                       

                                                                                                   redaktor naczelna                                                                                                   

     a.puslecka@dykf.pl    


 DO YOU KNOW FASHION

kwestia mody

follow desigerns

legendy mody

nowe nazwiska

party

                                                                                                        video fashion                                                                                                         


sekretarz redakcji

KATARZYNA PYREK

k.pyrek@dykf.pl

 

współpraca redakcyjna

MARCIN DĄBROWSKI

autor bloga: www.mrdynamo.com

KATARZYNA PIETREWICZ

k.pietrewicz@dykf.pl

KORNELIA PIEKIELNA

MARCIN ŚWIDEREK

DOMINIKA WASILEWSKA (Viva! Moda)

ANIA ZAJĄC

autorka bloga: www.aniazajac.com

DOMINIKA ZIĘTARA

OLA ŻDŻARSKA

autorka bloga: www.polishmodelsblog.com

 

specjalnie dla nas:

MICHAŁ ZACZYŃSKI

autor bloga: www.michalzaczynski.com

 

promocja

SZCZEPAŃSKI PR

www.szczepanskipr.pl