contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Bal Dziennikarzy - relacja z Czerwonego Dywanu

Anna Puslecka

17. Charytatywny Bal Dziennikarzy i plejada gwiazd na Czerwonym Dywanie!

Transmisję z red carpet poprowadziła redaktor naczelna DYKF - Anna Puślecka.

Prowadząca rozmawiała z przybywającymi do Auli Politechniki Warszawskiej gośćmi, między innymi z takimi osobowościami jak:

Monika Olejnik, Piotr Kraśko, Mikołaj Lizut, Mateusz Hładki, Izabela Janachowska, Agnieszka Milczarz, Dominika Wielowieyska, Anna Kołtunowicz, Anna Kalczyńska, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Łukasz Jemioł, Katarzyna Warnke, Karolina Szostak, Hanna Gronkiewicz-Waltz i inni.

Transmisję z 17. Charytatywnego Balu Dziennikarzy zapewnił Dom Produkcyjny Psycho-Media.

Relację zdjęciową obejrzycie tu:

http://www.dykf.pl/party/bal-dziennikarzy-2016