contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Catherine McNeil i How to Speak Australian

Katarzyna Pyrek

How to Speak Australian with Catherine McNeil, czyli kolejna część cyklu Model Mother Tongue, w którym modelki uczą najciekawszy zwrotów i zwyczajów ze swojego kraju.

Australię zaprezentuje nam Catherine McNeil - bohaterka kampanii Dolce & Gabbana, Jimmy Choo i Dior.

Hooroo!

 

Źródło:Youtube

Marka: i-D

Modelka: Catherine McNeil

 

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pyrek