contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Emilio Pucci - kampania okularów

Jagoda Lisiak

Najnowsza kolekcja okularów włoskiego domu mody Emilio Pucci została zrealizowana we Florencji. Modelki prezentujące najnowsze modele okularów pozowały na tle spektakularnych widoków na stare miasto. 

Dyrektor kreatywny Massimo Giorgetti pragnął ukazać tym obrazem jedność florenckiego dziedzictwa oraz współczesnego ducha marki. 

Źródło: Youtube

Marka: Emilio Pucci

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Opracowanie: Jagoda Lisiak