contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Face to Face - Mugler

Katarzyna Pietrewicz

Futurystyczne elementy i ultrakobiecość w najnowszym filmie marki Mugler, ukazuje ewolucję nowej kobiety Muglera.
Za kamerą stanął Francuz - Mathieu Cesar, a w roli współczesnej muzy marki pełnej kontrastów wystąpiła Jessica Stam.


Źródło: Youtube

Marka: Mugler

Modelka: Jessica Stam

Reżyser: Mathieu Cesar


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pietrewicz