contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

FaFa - fashion film

Jagoda Lisiak

Modowy projekt zrealizowanym przez Hartwig Fashion Department we współpracy z Televisor Studio i domem handlowym VITKAC. Jest to projekt artystyczny i całkowicie niekomercyjny.

Główna bohaterka filmu – Fafa poddaje się metamorfozom. Zmienia twarze, zaciera granice między zdjęciami a kreacją 3D. Wszystko jest możliwe, tak jak w dzisiejszej modzie, nie ma ograniczeń. Najważniejsza jest osobowość, własny styl i wyjątkowy charakter. Sami możemy kreować siebie i przyszłość.

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Źródło: Vimeo

Opracowanie: Jagoda Lisiak