contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Gabrielle Chanel - Inside CHANEL

Katarzyna Pyrek

Gabrielle Chanel - kobieta, która stała się legendą za życia.

Jaka jest jej prawdziwa historia?

Odpowiedzią jest trzyminutowy film zrealizowany przez dom mody Chanel.

Zajrzyjmy więc wewnątrz baśniowego świata marki Chanel...

 

Źródło: Youtube

Marka: Chanel


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pyrek