contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

G(O)OD+(D)EVIL

Katarzyna Pietrewicz

Reżyser Chris Turner łączy elementy horroru oraz mody w swoim krótkim filmie G(o)od+(D)evil.
W nieco przerażający sposób bada dualizm ludzkiej natury, w której miłość i nienawiść, życie i śmierć, początek i koniec oraz dobro i zło, nieustannie ze sobą walczą. 

Źródło: Vimeo

Reżyser: Chris Turner


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pietrewicz