contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Impossible Love

Katarzyna Pietrewicz

W krótkim filmie na potrzeby Vs Magazine, modelka Soo Joo Park ubrana w kreacje Morrisa Janksa, znalazła się w bardzo trudnym miłosnym położeniu.

Przy dźwiękach instrumentów smyczkowych, reżyser Jenna Elizabeth odkrywa ciemną stronę pożądania.


Źródło: Youtube

Modelka: Soo Joo Park

Reżyser: Jenna Elizabeth

Magazyn: Vs Magazine


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pietrewicz