contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Incunabula - sukienka w 3D

Katarzyna Pietrewicz

Kaat Debo, dyrektor ModeMuseum w Antwerpii, była jedną z czterech osób zaproszonych przez Showstudio do udziału w specjalnym projekcie, polegającym na przedstawieniu momentu w modzie lub projektu sukienki z 1914 roku.

W krótkim filmie w reżyserii Marie Schuller, Debo przedstawia za pomocą sukienki nieustające napięcie i dążenie do współczesnego, a zarazem mocno ozdobionego projektu. Sukienkę na potrzeby filmu zaprojektowano i wydrukowano w 3D.


Źródło: Youtube

Reżyser: Marie Schuller

Modelka: Gem Refoufi


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pietrewicz