contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Jak powstają męskie buty od Christian’a Louboutin’a

Adrianna Jannasz

Autora najsłynniejszych butów z czerwoną podeszwą nie trzeba przedstawiać.

Marka opublikowała film, w którym przedstawiony jest etap powstania męskich butów od Christiana Louboutin’a.

Źródło: Youtube

Marka: Christian Louboutin 

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

 

Opracowanie: Adrianna Jannasz