contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Naturalna Kate Moss

Katarzyna Pietrewicz

Ikona mody bez użycia Photoshopa? W swojej ostatniej sesji i filmie dla Vogue Italia, supermodelka Kate Moss zgodziła się stanąć przed obiektywem Petera Lindbergha bez jakiejkolwiek obróbki cyfrowej. 40-letnia modelka prezentuje się rewelacyjnie!


Źródło: Youtube

Reżyser: Peter Lindbergh

Modelka: Kate Moss


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pietrewicz