contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Novel Romance

Katarzyna Pietrewicz

Peter Lindbergh i Stephen Kidd są autorami najnowszego filmu W Magazine. Utrzymany w dramatycznej, czarno-białej kolorystyce, krótki film przedstawia osobliwy romans dwóch zniewalających modelek: Freji Beha Erickson i Lary Stone.


Modelki: Freja Beha Erickson i Lara Stone

Źródło: YouTube

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook


opracowanie: Katarzyna Pietrewicz