contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Ola Rudnicka - How to Speak Polish

Katarzyna Pyrek

W materiale Daniela Breretona Ola Rudnicka uczy polskich zwyczajów i języka.

Film jest jednym z odcinków serii Model Mother Tongue stworzonej przez magazyn i-D.

Cykl promuje kraje, z których pochodzą bohaterki-modelki.

Źródło:Youtube

Marka: i-D

Modelka: Ola Rudnicka

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pyrek