contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Prada Resort 2015

Katarzyna Pyrek

Mroczny klimat opuszczonego dworu, Prada Resort 2015 i trzy zagubione modelki.

Adrienne Juliger, Ine Neefs, Moya Mardy.

Niepokojąco, niebezpiecznie, złowróżbnie...

Ulubione tło reżysera Gordona von Steinera i fotografa Stevena Meisela.

 

Źródło: Vimeo

Marka: Prada

Reżyser: Gordon von Steiner

Modelki: Adrienne Juliger, Ine Neefs, Moya Mardy


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pyrek