contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

The Nail

Katarzyna Pietrewicz

Gwóźdź to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi, używanych przez człowieka od zarania dziejów. Krótki film The Nail zabiera tytułowy gwóźdź w podróż, która rozpoczyna się w starożytnym Egipcie, a kończy w futurystycznym Londynie. Mały przedmiot przez wieki zachował swoją minimalistyczną formę i elegancję, która jest znakiem rozpoznawczym projektanta Leonarda Wonga, którego projekty wykorzystano w filmie.

Źródło: Vimeo

Reżyser: Daichi Yasuda


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pietrewicz