contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Valentino haute couture SS 2015 backstage

Katarzyna Pietrewicz

W najnowszej kolekcji haute couture Velentino, motywy ludowe przeplatają się ze stylem glamour i romantyzmem, tak charakterystycznym dla marki.

Zerkamy za kulisy paryskiego pokazu i przyglądamy się niezwykłym detalom w postaci haftów, tiuli i drapowań oraz przygotowaniom towarzyszącym wydarzeniu.


Źródło: Youtube

Marka: Valentino


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pietrewicz