contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Viktor & Rolf Couture FW 15

Katarzyna Pietrewicz

Viktor & Rolf w swojej najnowszej kolekcji haute couture zacierają granicę pomiędzy modą a sztuką. Ich kreacje w dosłowny sposób zostały oprawione i znalazły się na wybiegu.

Prawdziwa, kreatywna wizja!


Źródło: Youtube

Marka: Victor&Rolf

Reżyser: Bureau Betak

 
Polub nasz fanpage na FB:
DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pietrewicz