contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Vintage - dział damski w latach 40.

Jagoda Lisiak

Kobiety w latach 40. lubowały się w eleganckich garsonkach, pięknych sukniach i różnorodnych nakryciach głowy. Zakładały je do pracy oraz wychodząc na zakupy.

Szczególnie popularne w tym okresie były toczki i kapelusze z szerokim rondem, które panie zakładały na starannie wykonane fryzury.

Źródło: YouTube

Polub nasz fanpage na FBDYKF Facebook

 

Opracowanie: Jagoda Lisiak