contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Vintage - życie gejszy w 1935 roku

Katarzyna Pyrek

Jak wyglądało życie gejsz przed II wojną światową?

Odpowiedź na to pytanie daje nam film pod tytułem Vintage Geisha Girls - 1935.

Wideo przedstawia rytuał jakim było przygotowywanie się gejszy do wyjścia .

 

Źródło: Youtube


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pyrek