contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Vintage - kostiumy kąpielowe Salvadora Dali

Katarzyna Pietrewicz

Moda i sztuka to dziedziny, które nieustannie się przenikają i czerpią z siebie nawzajem.

Krótki film z 1965 roku pokazuje to idealnie, prezentując ekscentrycznego artystę Salvadora Dali i zaprojektowane przez niego kostiumy kąpielowe.

Zdecydowany must see!


Źródło: Youtube


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pietrewicz