contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Vintage - lata 50. moda na czepek do pływania - bogactwo kolorów, fasonów

Aga

Czepek kąpielowy choć wynaleziony ok. 1920 roku, przez Issaka Kleinerta, dopiero w latach 50. wszedł w modę i przeżywał swój rozkwit.

Jego bogactwo zdobień i kolorów urzeka, gdyż obecnie nie spotykamy takowej różnorodności.

 

Źródło: YouTube

 

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Aga Gniłka