contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Vintage - Richard Avedon i Lauren Hutton

Katarzyna Pietrewicz

Luksusowa japońska marka Jun Rope, która powstała w 1968 roku, słynęła z innowacji, zwłaszcza jeśli chodziło o skandalizujące reklamy.
W jednej z nich możemy podziwiać Lauren Hutton, a za kamerą stanęła legendy branży mody – Richard Avedon.


Źródło: Youtube

Marka: Jun Rope

Modelka: Lauren Hutton

Reżyser: Richard Avedon


Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Katarzyna Pietrewicz